Head

ความสำคัญของการทำ Google Ads (Paid Search)

เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับด้วยผลการค้นหา Keywords (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ ใน บริเวณพื้นที่ Sponsored ที่ www.google.com และเว็บไซต์ที่เป็น Partner ของ www.google.com
ด้วยการ Bid (ให้ราคา) keywords ที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไข ถ้าให้ราคาสูง และเนื้อหาตรง อันดับเว็บไซต์ ก็จะอยู่ต้นๆ

เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก และมีเว็บไซต์ทางด้านธุรกิจมากมาย มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาด และการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องคำนึงถึง


การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด

เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อ หรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้วิธีค้นหา Keywords ชื่อสินค้า หรือบริการที่ต้องการ บนอินเตอร์เน็ตด้วยเว็บไซต์ทำการค้นหา Google เป็นหลัก และแสดงรายชื่อ เว็บไซต์ ในส่วนของ Sponsored (ได้รับการสนับสนุน) แล้วทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ โดยเว็บไซต์ จะอยู่ในหน้าแรก ของเว็บไซต์ Google จึงทำให้มีโอกาสมากกว่า 40-50% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกเข้ามาเยี่ยมชม และติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตกับเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ

 

Google Ads จึงเป็นช่องทางการทำ Digital Marketing ที่ได้รับความนิยม

จากการเปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นๆ พบว่า มากกว่า 70-80 % และแนวโน้มในอนาคตของ Goole Ads เป็นที่นิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของการทำ Digital Marketing และยังเป็นการใช้งบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านโฆษณาทาง Online ที่มากเป็นอันดับต้นๆ

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการทำ Google Ads

1. มีอันดับด้าน Sponsored www.google.com
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของผู้ประกอบการให้ครอบคลุม
7. ได้รับกำไรกลับคืนมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย และสามารถกำหนดงบประมาณได้
8. ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ
9. และ ฯลฯ


สนใจติดต่อ คุณวิชัย 081 424 4053 / ราคาเริ่มต้าที่ เดือนละ 1,500 บาท ไม่ร่วมค่า Bid จ่าย Google Ads

 

Footer

thaionline Our Services 2

menu ทำ Digital Marketing
menu ทำ Seo Marketing
menu ทำ Google Ads Marketing
menu ข่าว Marketing
menu ข่าว Digital Marketing

 

thaionline BG Services

 

9/27 หมู่บ้านลลิลอินเดอะพาร์ค ซอยวัชรพล 3 แยก 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220

email wichai@thaionlinemarketing.com
telephone : 081-424-4053 คุณวิชัย