Head

ความสำคัญของการทำ SEO (Search Engine Optimization)

เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับ Top 20 ด้วยการค้นหา Keywords (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์คุณ โดยมีอันดับที่เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลหลักๆของโลก ซึ่งประกอบไปด้วย Google.co.th, Google.com (โดยมีเงื่อนไข)

เพราะในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทั่วโลก และมีเว็บไซต์ทางด้านธุรกิจมากมาย มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้ จัดเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาด และการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่องทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องคำนึงถึง


การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด

เพราะสะดวก และหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อ หรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่ ใช้วิธีค้นหา Keywords ชื่อสินค้า หรือบริการที่ต้องการ บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหา Google เป็นหลัก และแสดงรายชื่อ เว็ปไซต์ ที่ทำการเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ เว็บไซต์ ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 10 หน้าแรก และลำดับ 11 ถึง 20 หน้าสอง จึงทำให้มีโอกาสมากกว่า 50-60% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกเข้ามาเยี่ยมชม และติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตกับเว็บไซต์เหล่านั้น

 

SEO จึงเป็นช่องทางการทำ Digital Marketing ที่ได้รับความนิยม

จากการเปรียบเทียบกับการโฆษณาแบบอื่นๆ พบว่า มากกว่า 60-70 % และแนวโน้มในอนาคตของ Search Engine Optimization ยังมีการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านโฆษณาทาง Online จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากการทำ SEO

1. ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ เว็บไซต์ค้นหา Google.co.th
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของผู้ประกอบการมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของผู้ประกอบการให้ครอบคลุม
7. ได้รับกำไรกลับคืนมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย
8. ธุรกิจของผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ
9. และ ฯลฯ


สนใจติดต่อ คุณวิชัย 081 424 4053 / ราคาเริ่มต้นที่ 5 Keywords = เดือนละ 3,000 บาท

 

Footer

thaionline Our Services 2

menu ทำ Digital Marketing
menu ทำ Seo Marketing
menu ทำ Google Ads Marketing
menu ข่าว Marketing
menu ข่าว Digital Marketing

 

thaionline BG Services

 

9/27 หมู่บ้านลลิลอินเดอะพาร์ค ซอยวัชรพล 3 แยก 3 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กทม. 10220

email wichai@thaionlinemarketing.com
telephone : 081-424-4053 คุณวิชัย