Head

Google Adwords

การให้บริการ Google Adwords
เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณ ติดอันดับด้วยผลการค้นหา Keyword (คำหรือวลี) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณ ใน บริเวณพื้นที่ Sponsored Links ที่ www.google.com และ Website ที่เป็น Partner ของ www.google.com
จากการ Bid (ให้ราคา) keyword ที่ต้องการ โดยมีเงื่อนไข ถ้าให้ราคาสูง อันดับก็จะอยู่ต้นๆ

 

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากการใช้บริการของเรา

1. มีอันดับด้าน Sponsored Links ที่ www.google.com, www.google.co.th และ อื่นๆ
2. มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น
3. ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ
4. สร้างความเข้มแข้งให้กับแบรนด์ของบริษัทคุณมากขึ้น
5. เพิ่มโอกาสทางด้านการขายมากขึ้น
6. ขยายตลาดของบริษัทให้ครอบคลุมทั่วโลก
7. ได้รับกำไรกลับคืนมาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายน้อย และ สามารถกำหนดงบประมาณได้
8. ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ


 

Price

keyword

Management
Fee/Month

Bid Budget/Month

Summary

ไม่จำกัด

2,000 B.

ขึ้นอยู่กับจำนวน Keyword
และ Avg.Position
ควรเริ่มต้นที่ 3,000 B.

 

Keyword : เริ่มต้นที่้ 10 Keywords ก่อน แล้วสามารถเพิ่ม และปรับปรุง Keyword ได้ตลอดการทำงาน
                     
Management : ช่วยบริหารอันดับ และ Keyword ให้เหมาะสมกับจำนวนเงิน ที่ตั้งไว้ต่อ 1 เดือน
                           ช่วยวิเคราะห์ และ แนะนำ Page ที่ทำ Adwords ให้เกิดประโยชน์สุงสุด

Bid Budget : ค่าใช้จ่าย ในการประมูลราคา Keyword ( จ่าย Google ) / ควรเริ่มต้นที่ 3,000 B.

หมายเหตุ

• ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคามาตรฐานสำหรับ Standard Project

• มีรายงานสรุป Keyword เกี่ยวกับ Clicks/Impr./CTR/Avg.CPC/Cost/ Avg.Pos ส่งให้ทุกเดือน

• มีการเสนอข้อแนะนำ เพื่อปรับปรุง / หรือแก้ไข ตามเงื่อนไขที่มีการตกลงไว้

• การชำระเงินตาม Schedule Plan

 

 

ให้บริการ Notebook | เช่าโน๊ตบุ๊ค | ให้บริการ Digital Marketing