Internet Marketing, Seo Marketing Consulting

Internet Marketing Consulting


เราให้บริการแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำประชาสัมพันธ์บนอินเตอร์เน็ท ตามทิศทางของความนิยมในปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ รวมถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกันกับ สินค้าหรือบริการของลูกค้าแต่ละราย

นอกจากนั้น เรายังช่วยวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ที่เข้ามาทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นมุมมองในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ต่อไป

 

  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำประชาสัมพันธ์ บนอินเตอร์เน็ท ที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ

  • วิเคราะห์ข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาทางเว็บไซต์

  • เพิ่มจำนวน Visitor

  • ให้คำแนะนำการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์

  • กำหนด index เพื่อเป็นตัววัดความก้าวหน้า ของการทำ Internet Marketing

  • ค้นหาคู่แข่งบน Website คือใครบ้าง

  • อื่นๆ

 

Price

1.กำหนดเป้าหมาย

 

2.วิเคราะห์คู่แข่ง

 

3.เลือกสื่อ

 

4.ปรับปรุง Website เพื่อให้เหมาะสมในการแข่งขัน

 

5.มีรายงานสรุป ส่งให้ทุกเดือน / ตามข้อตกลงขอบเขตงาน

 

ราคาดังกล่าวข้างต้น เป็นราคามาตรฐานสำหรับ Standard Project

5,000.00 บ.

Internet Marketing, เช่าโน๊ตบุ๊ค, เช่า Notebook